کتاب مجموعه مقالات همایش مشهد

کتاب مجموعه مقالات همایش مشهد
آذر 2, 1400
500 بازدید

این کتاب شامل مجموعه مقالات همایش مشهد بوده و حاوی ۱۶ مقاله می باشد. این کتاب با همکاری بنیاد پژوهش ها اسلامی آستان قدس رضوی به چاپ رسید.

این کتاب شامل مجموعه مقالات همایش مشهد بوده و حاوی ۱۶ مقاله می باشد.

این کتاب با همکاری بنیاد پژوهش ها اسلامی آستان قدس رضوی به چاپ رسید.

برچسب ها اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانهاموال و اماکن در مخاصمات مسلحانهتجدید چاپ کتاب اشخاص مورد حمایت در مخاصمات مسلحانهکتاب مجموعه مقالات همایش مشهد