موضوعاتی جهت تدوین پایان نامه ومقاله

آذر 17, 1400
4152 بازدید

موضوعاتی جهت تدوین پایان نامه و مقاله   مباني نظري حقوق بشردوستانه و مقايسه آن با حقوق‌بشر و حقوق توسل به زور قواعد جنگ در فرهنگ اسلامى مباني قرآني حقوق بشردوستانه مباني حقوق بشر دوستانه در اسلام مباني فلسفي حقوق بشردوستانه در اسلام توسعه و مفاهيم اساسي حقوق بشردوستانه فلسفه حقوق بشردوستانه بين‌المللي فلسفه‌ حقوق […]

موضوعاتی جهت تدوین پایان نامه و مقاله

 

مباني نظري حقوق بشردوستانه و مقايسه آن با حقوق‌بشر و حقوق توسل به زور
قواعد جنگ در فرهنگ اسلامى
مباني قرآني حقوق بشردوستانه
مباني حقوق بشر دوستانه در اسلام
مباني فلسفي حقوق بشردوستانه در اسلام
توسعه و مفاهيم اساسي حقوق بشردوستانه
فلسفه حقوق بشردوستانه بين‌المللي
فلسفه‌ حقوق بشر و حقوق بين‌المللي بشردوستانه، ديدگاه اسلامي
اصول و قواعد بنيادين حقوق بشردوستانه در اسلام
قلمرو اجراي مكاني و زماني حقوق بشردوستانه بين‌المللي
نقش اصول و قواعد اسلامي در توسعه حقوق بشردوستانه
چارچوب‌بندي كاربرد سلاح‌هاي ممنوعه در حقوق بشردوستانه و اسلام
ضمانت اجراي حقوق بشر‌دوستانه در اسلام و حقوق بين‌الملل معاصر
حقوق بشر دوستانه بين‌الملل اسلامي در آيينه قرآن و سنت
جستاري در قوانين و مقررات بشردوستانه در اسلام
جهت‌داري در حقوق بشردوستانه
جنايات جنگي در نظام حقوقي اسلام
حمايت از انسان و انسانيت: پايه نهايي تعهد در نظام بين‌الملل حقوق بشر‌دوستانه
حاصل تفكيك نظاميان و غيرنظاميان در اسلام و حقوق بشردوستانه بين‌المللي
اصل تفكيك در اسلام و حقوق بشردوستانه يا اصول محدودكننده‌ جنگ در مورد اشخاص غيرنظامي
مقابله به مثل مسلحانه در اسلام و حقوق بين‌الملل بشردوستانه
حقوق قرباني‌هاي درگيري‌هاي مسلحانه در اسلام و راه‌هاي حمايت از آنان
حمايت ازكودكان در مخاصمات مسلحانه
نگاهي تطبيقي به حقوق اسيران در حقوق بين‌الملل و اسلام
حقوق اسيران جنگي در شريعت اسلامي، جنگ و آثار اجتماعي آن
حقوق اسيران جنگي در پرتو آموزه‌هاي اسلامي با تطبيق بر كنوانسيون سوم ژنو
بررسي مقررات بين‌المللي و قواعد اسلامي مرتبط با حمايت از كودكان در مخاصمات مسلحانه
قواعد اساسي حقوق بشر‌دوستانه و مقررات مربوط به اسيران جنگ در نظام بين‌المللي حقوق بشر‌دوستانه و اسلام
حمايت از محيط‌زيست در مخاصمات مسلحانه
اقشار حمايت شده در حقوق بشردوستانه بين‌المللي
توسعه و تحول حقوق بشردوستانه در بستر رويه بين‌المللي معاصر
مدارا و مروّت بشر‌دوستانه از نگاه امامان شيعه (ع)
حقوق اماكن غير‌نظامي در اسلام
عملکرد آژانس‌های امداد – پزشکی اسلامی در دوران جنگ علیه تروریسم و چالش‌های پیش رو
حمایت از کارکنان پزشکی در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه و فقه امامیه
حمايت از اشخاص و اموال پزشكي در مخاصمات مسلّحانه (رهيافت‌هاي حقوق اسلام و حقوق بشردوستانه)
چگونگی مواجهه با مجروحان جنگی در فرهنگ اسلامی
ممنوعیت فقهی تعرض به تیم‌های پزشکی و امدادی در جنگ
اصول حاکم بر حقوق بشردوستانه در پرتو قرآن کریم
ممنوعیت شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بشردوستانه
بررسی تطبیقی قواعد حاکم بر ممنوعیت برخی از تسلیحات در کنوانسیون‌های بشردوستانه و اسلام
جستاری کلی در مقررات بشردوستانه در فقه اسلامی
سیاست‌های بشردوستانه صلاح الدین ایوبی در جنگ‌های صلیبی
مبانی به‌کارگیری سلاحهای هستهای و حقوق بشردوستانه محیط زیست
ماهیت جنگ و صلح در منازعات بین‌المللی
حمایت حقوق طبیعی از حقوق بشردوستانه بر اساس تفکر فلسفی اسلام
تأثير مناقشات مسلحانه بر زنان و كودكان و نقش اسلام در حمايت از آنان
حق استئسار در حقوق بين‌الملل اسلامي براساس كتاب وسيره نبوي
زنان، حقوق بشردوستانه بين‌المللي و اسلام
ميثاق حقوق كودك در اسلام از منظر حقوق بشردوستانه بين‌المللي
ديدگاه معصومان عليهم‌السّلام درباره حقوق ضعيفان در جنگ‌ها
اسلام و حقوق اسيران جنگي
لزوم حمايت از محيط‌زيست در مخاصمات مسلحانه
چالش‌هاي جديد و حقوق بشردوستانه
مفهوم تروريسم از ديدگاه اسلام و حقوق بین‌الملل بشردوستانه
رويكردهاي گفتمان غربي و گفتمان اسلامي در خصوص مفهوم و انگيزه‌هاي «تروريسم» و راه‌هاي مبارزه با آن
حقوق‌ بين‌الملل بشر‌دوستانه و مبارزه با تروريسم
مفهوم تروريسم و ديدگاه اسلام درباره آن
ديدگاه حقوق و تعاليم اسلامي در خصوص تروريسم (به عنوان چالشي در برابر حقوق بشردوستانه)
چالش‌هاي جديد حقوق‌ بشر‌دوستانه و راه‌هاي مقابله با آن
سازوكار حقوقي مبارزه با ترور در شريعت اسلام و حقوق بشر‌دوستانه
اصول و ارزش‏های اخلاقی مشترک در ادیان و نقش دین در رویکرد بشردوستانه
افراد و مکان‏های تحت حمایت در زمان درگیری مسلحانه
حمایت و حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی با تاکید بر جایگاه و دسترسی آب
اجساد و مفقودان در درگیری‏های مسلحانه
تترس از نظر اسلام وحقوق بین الملل بشر دوستانه

برچسب‌ها: